Ranking


# Username
1
KalusOlesen
85,069
2
TechSupport
84,294
3
FURA
67,608
4
Snemanden
41,975
5
HængerHøvding
39,408
6
BetaFeta
38,677
7
Old
37,437
8
FURO
33,087
9
FUTR
27,190
10
Ølborg
26,248
11
Falken
23,432
12
Cramer
21,656
13
Humansune
21,327
14
KlosterFuck
20,093
15
Høgh
19,152