Ranking


# Username
1
KalusOlesen
85,424
2
TechSupport
84,385
3
FURA
68,436
4
Snemanden
42,082
5
HængerHøvding
39,908
6
BetaFeta
39,611
7
Old
38,250
8
FURO
33,693
9
FUTR
27,705
10
Ølborg
27,239
11
Falken
24,086
12
Cramer
21,656
13
Humansune
21,327
14
KlosterFuck
20,765
15
Høgh
19,152