Ranking


# Username
1
KalusOlesen
86,118
2
TechSupport
84,702
3
FURA
70,028
4
Snemanden
43,119
5
HængerHøvding
41,801
6
BetaFeta
41,290
7
Old
41,079
8
FURO
35,965
9
FUTR
28,716
10
Ølborg
28,534
11
Falken
25,471
12
KlosterFuck
22,055
13
Cramer
21,656
14
Humansune
21,533
15
Høgh
19,469